Toate structurile sportive membre ale Federaţiei Române de Arte Martiale sunt invitate de catre
Biroul Federaţiei la Adunarea Generală Ordinară.

Aceasta va avea loc în data de 16.04.2022 ora 10:00 (De la 09:00 la 10:00 semnare tabel prezentă )

Şedinta AG 2022 se va desfăşura în Bucureşti, la Hotel Sport, Bd. Basarabia, nr. 37 — 39, sector 2 (in incinta CSN Lia Manoliu). in cazul neîntrunirii cvorumului, în conditiile art.28 alin.(2) şedinţa va fi reprogramată în aceeaşi zi (16.04.2022), la ora 11:00, în aceeaşi locaţie.

Puteti vizualiza convocatorul si descarca reprezentarea de AICI
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

  1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Biroului Federal privind activitatea din anul 2021;
  2. Desemnarea persoanei/persoanelor pentru întocmirea procesului verbal al şedinţei;
  3. Prezentarea şi aprobarea Raportului asupra execuţiei bugetare pentru. anul 2021;
  4. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021 şi descărcarea de gestiune;
  5. Informare asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 şi aprobarea
    acestuia;
  6. Aprobarea planului de activităţi şi a calendarului competitional naţional şi internaţional pe anul 2022;

Conform dispoziţiilor statutare, Biroul Federal şi membrii asociaţi afiliaţi definitiv pot formula în scris şi transmite propuneri de completare/modificare a ordinii de zi, în termen de 15 de zile de la comunicare, la sediul federaţiei. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.

In conformitate cu art. 24 din Statut, la Adunarea Generală participă cu drept de vot câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat — un vot. Un delegat poate reprezenta la Adunarea Generală o singură structură sportivă. Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu împuterniciri scrise redactate şi completate după modelul anexat şi cu cartea de identitate în original. Numai delegatii prezenţi şi abilitati să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.

Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis. Primirea convocatorului transmisa prin mijloace electronice este obligatoriu a fi confirmată de către destinatar în termen de 48 ore, conform dip.art.26 alin.(1) din statut.