CURS Instructor Sportiv

CURS “INSTRUCTOR SPORTIV” ORGANIZAT DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE

Federația Română de Arte Marțiale vă invită să participați la cursurile de formare în vederea obținerii calificării de “Instructor sportiv” – Specializare.

Cursurile se adresează atât persoanelor care doresc să predea în cadrul diverselor cluburi / asociații / federații sportive, cât și celor care au practicat sau practică sportul de performantă.

Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, din Muncipiul București. Federația Română de Arte Marțiale este posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația „Instructor sportiv”, seria B, nr. 0013053 / 14.06.2021.

BENEFICII înscriere la cursul organizat de Federația Română de Arte Marțiale:

 • Cu ajutorul diplomei obținute, absolvenții se pot angaja la federații sportive naționale, cluburi sportive din mediul public sau privat, asociații sportive cu terenuri de sport / de antrenament etc.
 • În urma promovării examenului final, cursanții vor intra în posesia certificatelor de absolvire pentru ocupația de “Instructor Sportiv” și a suplimentelor descriptive care atestă competențele dobândite în urma cursului.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • menținerea igienei personale și a formei fizice generale;
 • aplicarea NSSM și în domeniul situațiilor de urgență;
 • organizarea activității proprii gestionarea informațiilor;
 • pregătirea activității de instruire;
 • instruirea sportivilor;
 • evaluarea nivelului de performanță a sportivilor participanți la procesul de instruire;
 • pregătirea specifică ramurii de sport.

DETALII CURS :

(actualizare website www.fram.ro, realizată pe 30 aprilie 2023)

A) PROGRAM DOUĂ GRUPE:

 1. Perioade înscrieri și alte detalii, pentru două grupe de cursuri formare profesională – Instructor Sportiv, organizate de Federația Română de Arte Marțiale . Descarcă de AICI.
DOUA-GRUPE-CURS-INSTRUCTORI-SPORTIVI-APR-MAI

 1. Orar grupa 1 (Aprilie 2023) – descris pe zile, competențe, și lectori ce vor preda. Descarcă de AICI.
 2. Orar grupa 2 (Mai 2023) – descris pe zile, competențe, și lectori ce vor preda. Descarcă de AICI.

Note :

 • fiecare grupă de curs se realizează cu minim 10 cursanți / grupă.
 • Federația Română de Arte Marțiale își rezervă dreptul de a modifica oricând, detaliile afișate.

B) FORMAT CURS:

 1. Număr de ore: 80 ore / perioadă / grupă (40 ore – teorie, 40 ore – practică)
 2. Format: prezență fizică

 C) LOCUL DE DESFĂȘURARE : București – Blvd. Basarabia nr. 37-39, în incinta Complexului “Lia Manoliu”

D) ACHITARE CURS:

 1. Taxă curs: 1.300 RON / persoană (se poate achita în 2 transe – minim 50% la înscriere)
 2. Cont:  RO08RNCB0084010794750016 – BCR sucursala Mihai Bravu
 3. Titular cont: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE
 4. Detalii specificate la achitare: taxă curs Instructor sportiv pentru …… (nume cursant)

E) MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE:

 1. Format înscrieri: depunere dosar (acte în original / copii legalizate) la sediul Federației Române de Arte Marțiale din București – Blvd. Basarabiei nr. 37-39, sau transmis prin e-mail pe adresa cursinstructor@fram.ro. Vă rugăm a ne informa în cazul in care optati pentru a depune dosarul la sediul nostru.
 2.  Actele transmise prin e-mail vor fi sub formă de arhivă RAR sau ZIP . Documentele sunt scanate în format PDF, fiecare act în copie fiind semnat de deținător și având specificate numele în clar precum și sintagma “conform cu originalul”;
 3. Formatele tipizate din actele necesare la înscriere (punctele 1- 4 marcate cu “*”), se pot descărca de pe www.fram.ro secțiunea “Curs Instructor Sportiv” și apoi se completează cu datele titularului, semnează, și se transmit prin e-mail cu celelalte acte.
 4. Dosarul cu actele în original, se aduce în prima zi de curs. 

F) ACTE NECESARE :

 1. Cerere de înscriere * (Descarcă de AICI)
 2. Contract între Federația Română de Arte Marțiale și cursant * (Descarcă de AICI)
 3. Regulament de participare curs * (Descarcă de AICI)
 4. Acord G.D.P.R. * (Descarcă de AICI)
 5. Avizul Federației sportive naționale
 6. Copie CI
 7. Copie certificat de naștere
 8. Copie certificat căsătorie / divorț ( după caz)
 9. Copie diplomă bacalaureat și copie foaie matricolă
 10. Cazier judiciar
 11. Aviz medical cu mențiunea: clinic sănătos, apt pentru efort fizic
 12. Portofoliu activitate (experiență în domeniul practicării sportului de performanță / masă), copii diplome participare
 13. Referințe din partea clubului, asociației unde a activat ca sportiv de performanță (legitimație, carnet de membru, adeverință etc.)
 14. Chitanță  sau OP achitare taxă curs

CONTACT: Ioana Lupescu Telefon / SMS / Whats-App : 0727.553.977
E-mail: cursinstructor@fram.ro
Vă mulțumim și vă așteptăm!


CADRUL LEGAL :

 • OG 129/2000,
 • Legea 53/2003
 • Cod COR 342202 (Instructor sportiv conform standardului ocupațional emis de Autoritatea Națională pentru Calificări http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/)

INSTRUCTORUL SPORTIV desfășoară următoarele activități (conform standardului educațional emis de către Autoritatea Națională de Calificare – http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/ )
a) Instructorul sportiv este cel care derulează activități de instruire într-o ramură de sport, cu diferite categorii de participanți, grupe de inițiere, mediu și avansați.
b) Instructorul sportiv poate conduce și realiza anumite părți din lecția de antrenament (organizarea grupei, partea de încalzire, inițierea în deprinderea procedeelor tehnice și tactice specifice ramurii de sport în care activează, scoaterea organismului din efort și relaxarea, etc.) sau lecția în totalitate sub îndrumarea atentă a profesorului antrenor sau independent urmărind îndeplinirea sarcinilor trasate de antrenor.
c) Instructorul sportiv poate avea sau nu responsabilități în îndeplinirea obiectivelor de performanță ale grupei aflate în pregătire, acestea fiind de competența antrenorului.
d) Instructorul sportiv se implică în procesul de identificare și selecționare a tinerelor talente în vederea practicării sportului de performanță, fiind cel care pregătește evaluarea și aplică metodele de evaluare, realizează documente și rapoarte privind rezultatele înregistrate la probele și testările prevăzute, selecționarea propriu-zisă fiind coordonată / dirijată de antrenor.
e) Instructorul sportiv poate realiza listele de participare a sportivilor în vederea înscrierii în competiții în funcție de nominalizările făcute de către antrenor; pe parcursul competițiilor el asistă și participă la toate activitățile colaterale, în funcție de sarcinile trasate.
f) Instructorul dovedește cunoștințe teoretice de bază și deprinderi practice necesare organizării grupurilor de sportivi, pregătirea și desfășurarea unor activități variate complexe, specifice, descrierea și demonstrarea unor procedee tehnice, promovarea activității de performanță în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor în mod special, dar și în rândul maselor, care formează publicul în competiții.
g) Instructorul sportiv comunică interactiv cu sportivii, cu antrenorul căruia i se subordonează, cu forul tutelar, dar și cu familiile celor care participă la activitățile de instruire din cadrul antrenamentelor sportive, dovedind flexibilitate și adaptabilitate în contexte diverse, creativitate în limitele competențelor sale, disciplină, entuziasm și pasiune. h) Instructorul sportiv trebuie să dovedească rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse de antrenor și a celor prevăzute în planificare. Totodată el trebuie să se preocupe în sensul dezvoltării proprii din punct de vedere profesional, participând la activitățile de perfecționare profesională specifice ramurii de sport inițiate de forul tutelar dar și dovedind capacitate de autoinstruire și dorință de a deveni antrenor bine pregătit profesional. i) Datorita vastității și specificității disciplinelor sportive, este necesar ca instructorul sportiv să aibă competențe pe specificul ramurii de sport în care s-a specializat, conform cerințelor și prevederilor forului tutelar.

Autorizația de formare: