Adunări Generale F.R.A.M. – acte

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ – 25 MARTIE 2023 – FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE

(au fost reprezentate 133 de structuri sportive cu drept de vot – 86% din total)

a) Raport de activitate pe anul 2022 al F.R.A.M. – prezentat și aprobat (descarcă de aici)

b) Listă cluburi sportive membre F.R.A.M. prezente la A.G.O. din 25 martie 2023 (descarcă de aici)

c) Proces verbal Adunare Generală Ordinară – 25 martie 2023 (descarcă de aici)

d) Încheiere certificare Adunare Generală Ordinară – 25 martie 2023 (descarcă de aici)

e) Proiect buget venituri și cheltuieli pe anul 2023, al F.R.A.M.- prezentat și aprobat (descarcă de aici)

f) Raport de gestiune pe anul 2022, al F.R.A.M. – prezentat și aprobat (descarcă de aici).

g) Raportul comisiei de cenzori, pentru anul 2022 – prezentat și aprobat (descarcă de aici)

h) Raport audit, pentru anul 2022 – prezentat și aprobat (descarcă de aici)